‘ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆ’ ಎಂಬ ‘ಮಾಯಾಮೃಗ’ದ ಬೆನ್ನೇರಿ – Dr Ranjana Ranade

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವ ದಾರಿಯೆಲ್ಲವೂ ಗುರಿಯ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋಗುವ ಪಯಣಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಲ ಇಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದೂ, ‘ಮಾಯಾಮೃಗ’ವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದೂ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಗುರಿ, ಯವ್ವನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯ ಗುರಿ, ನಂತರ ಮದುವೆ -ಸಂಸಾರದ ಗುರಿ, ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ...

PATHOLOGISTS AS DIAGNOSTICIANS? : Dr Priavadhana R

So I start with a quote… “Under the pathologists’ microscope, life and death fight in an illuminated circle in a sort of cellular bullfight. The pathologists’ job is to find the bull among the matador cells – Yann Martel”.  I too fall under the majority group of proud...

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ : Dr Supriya Sandeepa,

ನೀಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಲಾಬಿ ಕಮಲ ಸೆಳೆಯಿತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣ, ಇವೆರಡಷ್ಟೇನಾ ಅನಿಸಿತು ಇದರ ಬಣ್ಣ, ಆಗ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ. ನೀರು ಭೋರ್ಗರೆಯಿತು ಆಗಿ ಒಂದು ಜಲಧಾರೆ, ಆ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ ನಾನೆಂದೂ ಮರೆಯಲಾರೆ, ಪಿ ಜಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನಾಗ, ಆಶಿಸಿದೆ ಆಗಲು ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಮಿನುಗು ತಾರೆ. ಜಲಧಾರೆ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಸೇರಿತು...

A day in Hematology lab : Dr Sushma B

Samples pouring in, all round the clock Purple, blue, green capped and more in the stock. The CBC analysers are on their toes sucking and counting, And the slides are all decked up for the final step of mounting. The urine analyser is loaded with urine strips afresh,...